Добре дошли в сайта на адвокат Дионисий Цанев!

Доверявайки се на моя богат професионален опит клиентите на кантората получават компетентна и ефективна защита на своите права и сигурност при отстояването на своите законни интереси. Основните области на правото в които предостявам правни услуги са:

 • Търговско право
 • Договорно право
 • Вещно право
 • Административно право
 • Трудово право
 • Данъчно право
 • Семейно и наследствено право
 • Правен статут на чужденците в България
 • Абонаментно правно обслужване

  Кантората предлага абонаментно правно обслужване на физически и юридически лица. Клиентите позват възможността за електронно подаване на документи, извършване на регистрации и получаване на справки по електронен път, като получават бързи административни услуги и заплащат по-ниски такси предвидени за съответните администрации и регистри. Всички предлагани услуги - консултиране, изготвяне на документи и представителство се предоставят на Български, Английски и Руски език.