Добре дошли в сайта на адвокатска кантора Цанев!

Кклиентите на кантората получават компетентна и ефективна защита на своите права и сигурност при отстояването на своите законни интереси. Основни области на предостявяни правни услуги:

  • Търговско право
  • Договорно право
  • Вещно право
  • Административно право
  • Трудово право
  • Данъчно право
  • Правен статут на чужденците в България
  • Абонаментно правно обслужване

    Кантората предлага абонаментно правно обслужване на фирми. Клиентите ползват възможността за електронно подаване на документи, извършване на регистрации и получаване на справки по електронен път, като получават бързи административни услуги и заплащат по-ниски такси предвидени за съответните администрации и регистри. Всички предлагани услуги - консултиране, изготвяне на документи и представителство се предоставят на Български, Английски и Руски език.