Несъстоятелност - консултиране в производството по несъстоятелност

Кантората предлага следните услуги в производство по несъстоятелност:

- Консултиране на дружества длъжници във връзка провеждането на производство по несъстоятелност
- Консултиране на кредитори за обезпечаване на техните вземания в производство по несъстоятелност
- Съдействие на кредитори за реализиране на обезпечения
- Участие в преговори