Обезпечаване на вземания. Поръчителство, залог, ипотека.

Кантората предлага следните услуги по обезпечаването на вземания:

- Консултиране за избор на обезпечение
- Изготвяне на документи за налагане на обезпечението (поръчителство, залог, ипотека)
- Консултиране и представителство за реализация на обезпечения