Kонсултиране на приватизационни сделки

Кантората предлага следните услуги при обслужването на приватизационни сделки:

- Правен анализ на обекта на приватизация
- Консултиране по процедурата за приватизация
- Изготявне на документи
- Представителство при процедурата по приватизация