Обжалване на ревизионан доклад и ревизионен акт по административен ред и по съдебен ред

Kантората предлага следните услуги при обжалване на ревизионни актове:

- Консултиране в хода на данъчна ревизия
- Изготвяне на мотивирано възражение срещу ревизионен доклад
- Обжалване на данъчния ревизионен акт пред НАП
- Обжалване на данъчния ревизионен акт по съдебен ред