Защита пред съд по трудови спорове. Процесуално представителство по трудови дела

Kантората предлага представителстлво на работодатели, работници и служители по повод:

- Спорове за съществуването и съдържанието на трудовото правоотношение
- Спорове за отмяна на уволнение и възстановяване на работа
- Спорове за отмяна на дисциплинарно наказание
- Спорове за изплащане на трудово възнаграждение и обезщетения
- Спорове за имуществена отговорност