Семейно и наследствено право

В областта на семейното и наследственото право основните направления, в които кантората предлага услуги са:

 • Произход и оспорване на произход
 • Осиновяване
 • Осиновяване от чужди граждани
 • Настойничество и попечителство
 • Издръжка
 • Брачен договор
 • Развод
 • Наследство
 • Завещание
 • Отменяне на завещание
 • Делба