Делба. Доброволна и съдебна делба

Kантората предлага консултиране и представителство при извършване на делба:

- Консултиране за процедурата по извършване на делба
- Изготвяне на договор за доброволна делба
- Представителство при извършване на съдебна делба