Брачен договор. Изготвяне и промяна на брачни договори

Kантората предлага консултиране във връзка с сключване на брачен договор:

- Консултиране за възможностите и ограниченията при сключване на брачен договор
- Изготвяне на брачни договори преди или след сключване на брака
- Промени на брачни договори