Наследство. Приемане, отказ, запазена част

Kантората предлага консултиране и представителство по повод наследяване относно:

- Консултиране за приемане и отказ от наследство
- Иск за възстановяване на запазена част от наследство нарушена от завещания или дарения